Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste podsumowanie pracy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie

Iławscy policjanci podczas uroczystej odprawy służbowej podsumowali efekty swojej pracy w 2018 roku. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek. Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp. Robert Mikusik wspólnie z naczelnikami wydziałów iławskiej jednostki omówili osiągnięcia i efekty pracy funkcjonariuszy w 2018 roku oraz przedstawili założenia i kierunki działań na 2019 rok.

Wczoraj, w  świetlicy Komendy Powiatowej Policji w Iławie odbyła się uroczysta odprawa służbowa z udziałem insp. Tomasza Klimka  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie oraz zaproszonych gości m. in. Starosty Powiatu Iławskiego Pana Burmistrza Miasta Iławy Pana Dawida Kopaczewskiego, Burmistrza Susza Pana Krzysztofa Bartosza Bielawskiego, Pietrzykowskiego, Wójta Gminy Iława Pana Krzysztofa Harmacińskiego, Wójta Gminy Lubawa  Pana Tomasza Ewertowskiego, Zastępcy Burmistrza Lubawy Pana Stanisława Kieruzel, Sekretarz Urzędu Miejskiego w Zalewie Pani Krystyny Milczarek. W naradzie uczestniczył również Pan Mateusz Szkaradziński reprezentujący Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego. Wśród zaproszonych gości byli także przedstawiciele służb i  straży współpracujących na co dzień z Policją w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w powiecie iławskim: Zakładu Karnego, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Oddziału Celnego w Iławie, Nadleśnictwa w Iławie i Suszu, Komendy Regionalnej SOK.  W podsumowaniu efektów pracy 2018 roku uczestniczyła również kadra kierownicza iławskiej jednostki policji oraz podległych komisariatów i posterunków.

Uroczystą odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Iławie mł. insp. Robert Mikusik, który powitał wszystkich zaproszonych gości. Następnie omówił strukturę etatową Komendy Powiatowej Policji w Iławie, określając siły jakimi dysponuje jednostka osiągając prezentowane wyniki.

Stan bezpieczeństwa oraz uzyskane  wyniki będące odzwierciedleniem całorocznej pracy poszczególnych służb przedstawili kolejno naczelnicy wydziałów w oparciu o przygotowaną prezentację. Wskazali  również te obszary działań, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

W dalszej części swojego wystąpienia mł. insp. Robert Mikusik przedstawił priorytety KGP na rok 2019 oraz kierunki pracy wynikające z lokalnej analizy stanu bezpieczeństwa.  Dodał, że dla utrzymania właściwego stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu iławskiego poza policjantami Wydziału Ruchu Drogowego kierowano do pełnienia służby na drogach również policjantów innych jednostek i komórek i organizacyjnych. Takie działania przyniosły wymierne efekty w postaci zmniejszenia ilości wypadków i osób rannych. W roku bieżącym te dodatkowe służby na drogach będą nadal kontynuowane. Komendant wskazał też, że systematycznie wdrażane są nowe działania o charakterze prewencyjnym.

Podziękowania  za wsparcie działalności iławskiej policji skierował również do przedstawicieli samorządów lokalnych, dzięki którym w roku 2018  wystawiono 181 dodatkowych służb policyjnych. Podkreślił również, jak ważne dla funkcjonowania jednostki była pomoc lokalnych samorządów poprzez Fundusz Wsparcia Policji. Dzięki temu iławska komenda została wyposażona w 3 nowe radiowozy, a ponadto wyremontowano Komisariat Policji w Suszu i zakończono drugi etap modernizacji Posterunku Policji w Zalewie.

Zaproszeni goście wyrazili pozytywną opinię na temat pracy iławskiej jednostki. Starosta Powiatu Iławskiego Pan Bartosz Bielawski, podziękował policjantom za ich służbę, zwracając szczególną uwagę na dostrzegalną poprawę bezpieczeństwa na terenie powiatu iławskiego. Natomiast Prokurator Rejonowy Pan Jan Wierzbicki z uznaniem wyraził się o pracy iławskich funkcjonariuszy  w zakresie prowadzonych postępowań.

Insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie wspólnie z mł. insp. Robertem Mikusik Komendantem Powiatowym Policji w Iławie podziękowali policjantom za miniony rok, za wysiłek i trud wkładany w codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Insp. Tomasz Klimek pozytywnie ocenił pracę funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Iławie jak dodał, przekłada się ona na duże zaufanie społeczne. Podkreślił duże zaangażowanie lokalnych samorządów w działania na rzecz bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz poprawę warunków pracy funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Na zakończenie uroczystej odprawy Komendant Wojewódzki przekazał funkcjonariuszom iławskiej jednostki  kluczyki do nowego radiowozu. Pojazd ten będzie wykorzystywany w codziennej służbie na terenie całego powiatu a został zakupiony ze środków pochodzących z budżetu Komendy Głównej Policji .