Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkoda Ciebie na takie patoklimaty! - iławscy policjanci również zainaugurowali kampanię "Narkotyki i dopalacze zabijają"

Wczorajszy dzień dla uczniów Zespołu Szkół im. Bohaterów Września1939 r. był dość wyjątkowy. To właśnie w tej szkole iławscy policjanci zainaugurowali kampanię „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Spotkaniom z uczniami oraz ich nauczycielami przyświecał jeden cel. Funkcjonariusze uświadamiali młodych mieszkańców naszego powiatu czym są dopalacze oraz narkotyki, a także dlaczego ich zażywanie jest tak niebezpieczne.

Wczoraj na terenie całego kraju, jak i powiatu iławskiego zainaugurowano kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym pt.  „Narkotyki i dopalacze zabijają” pod hasłem Szkoda Ciebie na takie patoklimaty! Pierwszą szkołą, którą odwiedzili funkcjonariusze był Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych to młodzież, która  często podczas spotkań ze znajomymi zapomina o bezpieczeństwie będąc  niejednokrotnie narażonym na zagrożenia związane z eksperymentowaniem, czy też zażywaniem narkotyków lub dopalaczy.  

Kampania została opracowana  w ramach Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”. Jej realizacja przewidziana jest do końca br. Dlatego tematem przewodnim spotkań było  uświadomienie młodzieży dlaczego „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Wykorzystując specjalnie przygotowaną na to spotkanie prezentację oraz dedykowany jej spot filmowy asp. Joanna Kwiatkowska omówiła czym jest odpowiedzialność prawna, karna oraz społeczna, stanowiąca nieodzowną konsekwencję zażywania środków odurzających.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie podczas przeprowadzonych spotkań  zwrócili się do uczniów z apelem o to, by pamiętali, iż dokonywanie w życiu wyborów właściwych i ukierunkowanych na poszanowanie własnego zdrowia i niejednokrotnie życia jest bardzo ważne i ma istotny wpływ na ich przyszłość oraz przyszłość najbliższych im osób.

Dzielnicowy asp. Rafał Żurawski  poinformował jaki mają wpływ na świadomość człowieka, o zmianach jakie powodują w zachowaniu i o zniszczeniach jakich dokonują w organizmie. Tego typu działania profilaktyczne umożliwiają bezpośredni dialog z uczniami. Jest  to okazja dla młodzieży, aby porozmawiać z fachowcem o sprawach, które ich dotyczą. To szansa na podniesienie swojej świadomości o uzależnieniach i  konsekwencjach prawnych codziennego postępowania, a także możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania, których było dużo podczas spotkania. Policjanci podali liczne przykłady ze swojej pracy, obrazujące jak często z pozoru niewinne żarty, prowadzą do nieszczęść, za które ktoś później odpowiada przed sądem.

Konsekwencją tych czynów i odbytej przez nie kary mogą być problemy ze znalezieniem w przyszłości pracy  czy  powrotem do życia w społeczeństwie. Asp.  Joanna Kwiatkowska dodała, że zaświadczenie o niekaralności jest jednym z dokumentów, który coraz częściej jest wymagany przez pracodawców zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami.

Atmosfera podczas rozmów, szereg pytań i wątpliwości potwierdza potrzebę  prowadzenia takich spotkań z  młodzieżą, która z całą pewnością wyszła ze świadomością, że powinni być w życiu rozważni, gdyż od tego zależy ich przyszłość a konsekwencją uzależnienia jest zawsze odbieranie wolności decydowania o samym sobie.

Pamiętaj !

Jeśli masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia?

Zadzwoń!

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego 

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej

  • Szkoda Ciebie na takie patoklimaty! - prezentacja hasła kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" podczas spotkania z uczniami
  • Inauguracja kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają" w powiecie iławskim
  • Narkotyki i dopalacze zabijają - spotkanie w Zespole Szkół im. Bohaterów Wrzesnia 1939 r.
  • Spotkanie z uczniami podczas inauguracji kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"
  • Prezentacja spotu filmowego dedykowanego kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"
  • Spotkanie z uczniami podczas inauguracji kampanii "Narkotyki i dopalacze zabijają"
Powrót na górę strony