Święto Policji 2020 w iławskiej jednostce - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Iławie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Święto Policji 2020 w iławskiej jednostce

Ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej z 24 lipca 1919 r. powołana została Policja Państwowa. Rok temu świętowaliśmy 100 rocznicę tego wydarzenia natomiast w tym roku mija 95-lat odkąd mundur założyła pierwsza polska policjantka. Okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że tym razem obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter.

95 lat kobiet w polskiej Policji

26 lutego 1925 roku została utworzona policja kobieca. Na czele brygady sanitarno-obyczajowej stanęła wtedy Stanisława Filipina Paleolog, która przyjęła pierwszych 30  kobiet do Policji Państwowej. Obecnie w garnizonie warmińsko-mazurskiej Policji służbę pełni 3402 policjantów w tym 588 kobiet. Grono pracowników cywilnych tworzy 940 pracowników, z których 664 to kobiety. Warto dodać, że w 2015 roku kobieta została generałem Policji, a w 2017 roku pierwsza z pań była już  zastępcą Komendanta Głównego Policji.

Tymczasem w naszym garnizonie od kwietnia 2012 r. do maja 2018 r. nadkom. Marta Umbras zajmowała stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Reszlu a w maju 2018 r. została powołana na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Węgorzewie. Natomiast w 2019 roku mł. insp. Anna Kos została I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie

Awanse, odznaczenia, gratulacje

W tym roku okoliczności wywołane epidemią koronawirusa sprawiły, że obchody święta policjantów przybrały bardziej kameralny charakter. Wczoraj 6 sierpnia 2020 r.  na placu przed Komendą Powiatową Policji w Iławie funkcjonariusze i pracownicy cywilni obchodzili 101. rocznicę powołania Policji Państwowej. W uroczystym apelu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek. Tegoroczne Święto było okazją do upamiętnienia 95-lat kobiet w Policji należy pamiętać również, że  30 lat temu, a dokładnie 6 kwietnia 1990 r.  Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o Policji określająca organizację i  działalność naszej formacji. W tym samym roku utworzono również Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów.  

W trakcie uroczystości odczytano list Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Drogie Funkcjonariuszki, Funkcjonariusze oraz Pracownicy Cywilni Policji garnizonu warmińsko-mazurskiego, z okazji Państwa święta życzę przede wszystkim satysfakcji z pełnionej misji. W imieniu wszystkich obywateli, którzy zawdzięczają Państwu poczucie bezpieczeństwa, dziękuję za tę trudną służbę. Życzę również sukcesów w życiu prywatnym i składam wyrazy uznania dla Rodzin, które wspierają Państwa w każdych okolicznościach - napisał w liście Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński.

W imieniu Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręczył akt mianowania na stopień inspektora Policji Komendantowi Powiatowemu Policji w Iławie mł. insp. Robertowi Mikusikowi i  podinspektora Policji Pierwszemu Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Iławie nadkom. Rafałowi Żubertowskiemu.

Z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie medale i odznaczenia otrzymali:

Medal srebrny za długoletnią służbę - kom. Marcin Trzeciak

Złotą odznakę "Zasłużony Policjant" - insp. Mikusik Robert

Srebrną odznakę "Zasłużony Policjant" - podinsp. Żubertowski Rafał

Brązową odznakę "Zasłużony Policjant" :

- asp. szt. Mazurowski Robert

- asp. szt. Paczkowski Jarosław

 

 • Uroczysty apel
  Uroczysty apel
 • Powitanie Komendatnat Wojewódzkiego Policji
  Powitanie Komendatnat Wojewódzkiego Policji
 • Przemówienie okolicznościowe Komendanta Powiatowego Policji w Iławie
  Przemówienie okolicznościowe Komendanta Powiatowego Policji w Iławie
 • Podinsp. Rafał Żubertowski otrzymuje srebrną odznakę "Zasłużony Policjant"
  Podinsp. Rafał Żubertowski otrzymuje srebrną odznakę "Zasłużony Policjant"
 • Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręcza akt mianowania na stopień inspektora Policji Komendantowi Powiatowemu Policji w Iławie mł. insp. Robertowi Mikusikowi
  Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie nadinsp. Tomasz Klimek wręcza akt mianowania na stopień inspektora Policji Komendantowi Powiatowemu Policji w Iławie mł. insp. Robertowi Mikusikowi
 • Przemówienie Starosty Iławskiego Bartosza Bielawskiego
  Przemówienie Starosty Iławskiego Bartosza Bielawskiego

 

Podczas święta na wyższe stopnie służbowe awansowało łącznie 38 funkcjonariuszy, w tym :

Mianowania w korpusie aspirantów - 17

Mianowania w korpusie podoficerów - 10

Mianowania w korpusie szeregowych – 9

 

 • Mianowania w korpusie aspirantów
  Mianowania w korpusie aspirantów
 • Mianowania w korpusie podoficerów
  Mianowania w korpusie podoficerów
 • Mianowania w korpusie szeregowych
  Mianowania w korpusie szeregowych

 

Obchody Święta Policji to także doskonała okazja na uhonorowanie zasług i zaangażowania w pracę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nadinsp. Tomasz Klimek wręczył Medal za Zasługi dla Policji bryg. Piotrowi Wlazłowskiemu

– Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Iławie oraz Rafałowi Ryszczuk – Burmistrzowi Kisielic.

Uroczystość w KPP w Iławie została przeprowadzona z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Powrót na górę strony