Komunikacja wewnętrzna

Koleżańska Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa

Koleżeńska Kasa Oszczędnościowo – Pożyczkowa to najskuteczniejsza forma wzajemnej pomocy koleżeńskiej w miejscu pracy. Gwarantuje możliwość oszczędzania a jednocześnie uzyskania szybkiego wsparcia finansowego bez zbędnych formalności, dokumentów i odsetek. Dzięki KKOP jesteśmy zarówno osobami, które pomagają a z drugiej strony korzystają z pomocy innych.

W chwili obecnej KKOP przy KPP w Iławie należą pracownicy i funkcjonariusze zatrudnieni w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie a także emeryci i renciści – byli pracownicy i funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Iławie i jednostek podległych.

 

  • Pożyczki są nieoprocentowane, udzielane w 10 miesięcznych ratach.
  • Spłatę pożyczki można wstrzymać, a w razie potrzeby zaciągnąć pożyczkę uzupełniającą.
  • Co miesiąc odprowadzany jest deklarowana kwota, składki regularnie powiększają wysokość Twojego wkładu, który przy wypisaniu się z KKOP odzyskujesz w całości.
  • Wkłady członkowskie i raty zadłużenia potrącane są z wynagrodzenia miesięcznego.